Ihr Merkzettel: 0 Artikel

Gegevensbeschermingsverklaring

1. Algemene aanwijzingen voor het gebruik van onze website

Wij verheugen ons over uw interesse in onze website. De bescherming van uw privacy is voor ons heel belangrijk.

Hieronder informeren wij u uitgebreid over hoe wordt omgegaan met de gegevens die we van u ontvangen via deze website door de verwerkingsverantwoordelijke  STAEDTLER BENELUX NV/SA (hierna ook "STAEDTLER", "wij" of "ons" genoemd) waarvan u de contactgegevens vindt onder 4.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is laatst bijgewerkt op de vermelde datum en kan van tijd tot tijd worden aangepast.  We raden u dan ook aan om deze gegevensbeschermingsverklaring op regelmatige basis te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de laatste stand van zaken.  

Als klant, prospect, leverancier, werknemer, medewerker of sollicitant zullen we andere gegevens van u bijhouden en op een andere manier verwerken.  Hiervoor hebben we specifieke gegevensbeschermingsverklaringen.  

We verzoeken u om geen gegevens te verstrekken waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging blijken, noch genetische gegevens of gegevens die de gezondheid of het seksuele leven betreffen. Ingeval u deze gevoelige informatie toch verstrekt, betekent dit dat u instemt met het gebruik van deze informatie voor de doeleinden waartoe u deze hebt verstrekt.

We lichten hierna toe welke persoonsgegevens we verwerken, evenals het doel en de rechtsgrond van deze verwerkingen.

1.1 Opslaan van toegangsgegevens

Elke keer dat u onze website bezoekt, worden toegangsgegevens over dit proces opgeslagen in een protocolbestand bij de server van onze provider.

Deze gegevens bestaan uit uw IP-adres, datum en tijdstip van de aanvraag, de naam van het gevraagde bestand, de bestandsnaam aan de hand waarvan het bestand werd opgevraagd, de overgedragen hoeveelheid gegevens en de toegangsstatus, een beschrijving van de gebruikte webbrowser en het OS alsook de naam van uw internetserviceprovider. Deze gegevens worden gebruikt om technische redenen, met name om te zorgen voor een soepel tot stand komen van de verbinding en een comfortabel gebruik van de website alsook voor de beoordeling van de systeemveiligheid en systeemstabiliteit. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, letter f AVG. Ons gerechtvaardigd belang resulteert uit de hierboven opgesomde doelstellingen voor het verzamelen van gegevens. In geen enkel geval gebruiken we de verzamelde gegevens voor (geautomatiseerde) besluitvorming over uw persoon.

De verwerking vindt uitsluitend plaats voor statistische doeleinden en zonder verwijzing naar personen. Verdere persoonsgegevens worden door ons enkel verzameld, gebruikt en doorgegeven wanneer dit wettelijk geoorloofd is of u instemt met de verwerking van gegevens.

1.2 Contact opnemen

Bij het opnemen van contact met ons, bijv. per contactformulier of e-mail, wordt de door u geleverde informatie ter verwerking van uw aanvraag alsook voor het geval er verdere vragen komen, opgeslagen. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 zin 1 letter. f (gerechtvaardigd belang) desgevallend b. (uitvoering overeenkomst) AVG. Ons gerechtvaardigd belang omvat het bereiken van de hoogst mogelijke gebruikerstevredenheid en zo onze diensten aantrekkelijker maken. De gegevens kunnen verwerkt worden om onze overeenkomst met klanten en leveranciers die ons op deze wijze contacteren, uit te voeren, offertes voor te bereiden of andere verzoeken te beantwoorden.

1.3 Loterijen

Zolang er geen verdere toestemming van de deelnemer voorhanden is, worden de door ons in het kader van loterijen verzamelde persoonsgegevens alleen voor het opzetten, de uitvoering en/of de afwikkeling van loterijen verzameld, verwerkt en gebruikt en na afloop van de loterij verwijderd. Het doorgeven aan derden gebeurt niet. Verdere informatie kunt u vinden in de betreffende deelnamevoorwaarden voor onze loterijen. De gegevensverwerking is vereist om te voldoen aan de doelstelling van de overeenkomst. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, letter b AVG.

1.4 Newsletter

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres voor het toesturen van de nieuwsbrief. U kunt op elk moment uitschrijven. Een ander gebruik van uw e-mailadres vindt niet plaats, tenzij voor één of meerdere doelstellingen opgenomen in deze gegevensverwerkingsverklaring. De gegevensverwerking gebeurt uitsluitend op basis van de door u gegeven toestemming. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, letter a AVG.

Wanneer u de nieuwsbrief opent of klikt op een link daarin, wordt dit via onze webserver gemeld (datum, tijdstip, mailadres). Dit dient voor interne statistische doeleinden. Deze gegevens worden niet voor geautomatiseerde besluitvorming noch voor profilering gebruikt. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking voor de statistische evaluatie is artikel 6, lid 1, zin 1, letter f AVG. Ons gerechtvaardigd belang is onze diensten te verbeteren en te optimaliseren.

Deze gegevens worden niet gebruikt voor gepersonaliseerde reclame.

1.5 Integratie van diensten en inhoud van derden

In sommige gevallen kan op deze website de inhoud van derden geïntegreerd worden, bijv. kaartmateriaal van Google-Maps, RSS-feeds of grafieken van andere websites. Dit vereist altijd dat deze aanbieders van deze inhoud (hierna "Aanbieders" genoemd) van uw IP-adres gebruik maken. Zonder uw IP-adres kunnen zij de inhoud niet naar uw browser sturen. Het IP-adres is daarom voor de weergave van deze inhoud vereist. Wij streven ernaar om die inhoud te gebruiken waarvan de betreffende aanbieders het IP-adres enkel gebruiken om de inhoud ter beschikking te stellen. We hebben echter geen invloed in het geval de aanbieders het IP-adres bijv. voor statistische doeleinden opslaan.

Verdere informatie over de betreffende diensten en sociale plugins kunt u vinden op de verdere mededelingen in deze gegevensbeschermingsverklaring.

1.6 Cookies

Om het gebruik van onze website te vergemakkelijken gebruiken we "cookies".

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op de harde schijf van uw computer kunnen worden achtergelaten en handig zijn voor het gebruik van onze website.

We gebruiken cookies om beter te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en om een verbeterde navigatie mogelijk te maken. Cookies helpen ons bijvoorbeeld om te bepalen of een pagina van onze website al is bezocht.

Cookies stellen ons bovendien in staat om te herkennen of u onze website al eerder hebt bezocht of dat u een nieuwe bezoeker bent. Deze cookies slaan uw persoonsgegevens niet op. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat het opslaan van cookies op uw harde schijf wordt verhinderd of dat iedere keer gevraagd wordt of u met het plaatsen van cookies instemt.

Eenmaal geplaatste cookies kunt u ook op elk moment weer verwijderen. Hoe dit alles in detail functioneert, kunt u vinden in de bedieningshandleiding van uw browser.

Ook zonder het gebruik van cookies kunt van onze website gebruik maken, maar dan kunnen er beperkingen zijn.

Voor zover hieronder niet anders wordt aangegeven, zijn de door cookies verwerkte gegevens voor de genoemde doeleinden voor de beveiliging van onze gerechtigde belangen alsook deze van derden volgens Art. 6 lid 1, zin 1, letter f AVG vereist.

Meer informatie over verdere diensten, die evt. ook cookies gebruiken, kunt u vinden in de verdere uitleg in deze gegevensbeschermingsverklaring.

1.7 Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van GoogleLLC (hierna "Google" genoemd). Google Analytics maakt gebruikt van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in het algemeen naar een server van Google in de USA overgedragen en daar opgeslagen.

In het geval van de activering van de IP-anonymisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere Verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de operator van deze website zal Google van deze informatie gebruik maken om uw gebruik van deze website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan de website-operator te verstrekken. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstrekte IP-adres wordt niet met andere gegeven van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van de cookies door een geschikte instelling van uw browser-software verhinderen; we willen er u echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun geheel zult kunnen gebruiken.

Verder gebruikt deze website de berichten van Google Analytics voor prestaties volgens demografische kenmerken (bijv. leeftijd en geslacht) en belangen. De gegevens voor demografische kenmerken en belangen worden voor de toegang tot het web via cookies van derden van de dochteronderneming van Google DoubleClick vastgesteld. Demografische kenmerken worden door ons geanonymiseerd geëvalueerd en niet met persoonsgegevens samengevoegd. U kunt de evaluatie naar demografische kenmerken op elk moment in de weergave-instellingen van Google deactiveren.

U kunt bovendien de registratie van de door de cookie geproduceerde en op uw gebruik van de website gebaseerde gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google alsook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder volgende link beschikbare Browser-Plug-in te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Als alternatief voor de Browser-Plug-in of op browsers op mobiele apparaten klikt u op de volgende link om een Opt-out-cookie te plaatsen die de registratie door Google Analytics op deze website in de toekomst verhindert (deze Opt-out-cookie functioneert alleen in deze browser en alleen voor dit domein; wanneer u uw cookies in deze browser wilt verwijderen, dan moet u nog een keer op deze link klikken): Google Analytics op deze website deactiveren

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming kunt u vinden onder www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html of onder https://www.google.de/intl/de/policies/

Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizelp();" werd uitgebreid om een geanonymiseerde registratie van IP-adressen (zogenaamd IP-masking) te waarborgen.

1.8 Google Remarketing

Op onze websites wordt Google Remarketing, een webpublicatiedienst van Google, toegepast. Dit maakt het mogelijk tussen op interesse gebaseerde advertenties te schakelen zodat gebruikers die internetpagina's en aanbiedingen bezoeken of gebruikt hebben op pagina's van Google Partner netwerken opnieuw met geschikte aanbiedingen kunnen worden aangesproken. Google maakt daarvoor gebruik van cookies. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden die bestaan uit een speciale volgorde van getallen (cookie-ID) die Google op uw computer plaatst en opslaat. Google gebruikt deze cookies om uw browser bij het bezoeken van andere websites te herkennen en met op interesse gebaseerde aanbiedingen te kunnen benaderen. De door de cookie geproduceerde informatie wordt evt. naar een server van Google in de USA overgedragen en daar opgeslagen. Voor het tonen van geschikte reclame wordt door Google evt. ook gebruik gemaakt van het IP-adres van uw browser.

Houd er rekening mee dat het er bij Google Remarketing gaat om een service van een van ons onafhankelijke onderneming (Google) waarvan wij het gegevensverwerkingsproces niet kunnen beïnvloeden. Meer informatie over het omgaan van Google met de verzamelde gegevens en de bepalingen van Google ter gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Wanneer u geen op interesse gebaseerde reclame wilt ontvangen, kunt u het opslaan van cookies door Google door een geschikte instelling van uw browser-software verhinderen.

U kunt het gebruik van betreffende cookies door Google voor dit doel eveneens op elke moment met uitwerking voor de toekomst ongedaan maken doordat u het gebruik van betreffende cookies volgens de gegevens op de website onder deze link:

http://www.google.com/settings/ads deactiveren:

Als alternatief kunt u het gebruik van betreffende cookies ook door deactivering van de toepassing van cookies door derden ongedaan maken wanneer u de deactiveringspagina van de Network Advertising Initiative opent  (www.networkadvertising.org/choices/) en via de daar aangeboden maatregelen de betreffende instellingen uitvoert.

1.9 Social Plug-ins van Facebook, Google+ en Twitter met behulp van de „2-Klik-oplossing“

Op onze website worden zogenaamde Social Plug-ins (hierna "Plug-ins" genoemd) van de sociale netwerken Facebook en Google+ alsook de microblogging-service van Twitter gebruikt. Deze services worden door de onderneming Facebook Inc., Google Inc. en Twitter Inc. aangeboden (hierna "Aanbieders" genoemd).

Facebook wordt aangestuurd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (hierna „Facebook“ genoemd). Een overzicht van de Plug-ins van Facebook en hun uiterlijk kunt u vinden onder https://developers.facebook.com/docs/plugins

Google+ wordt aangestuurd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna „Google“ genoemd). Een overzicht van de Plug-ins van Google en hun uiterlijk kunt u hier vinden https://developers.google.com/+/web/

Twitter wordt aangestuurd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103 (hierna „Twitter“ genoemd). Een overzicht van de Twitter-toetsen en hun uiterlijk vindt u hier: https://twitter.com/about/resources/buttons

Om de bescherming van uw gegevens bij het bezoeken van onze website te verhogen zijn de Plug-ins door middel van de zogenaamd "2-klik-oplossing" op de pagina geïntegreerd. Deze integratie zorgt ervoor dat bij het oproepen van een pagina van onze website die dergelijke Plug-ins bevat, nog geen verbinding met de servers van Facebook, Google en Twitter tot stand gebracht wordt. Pas wanneer u de Plug-ins activeert en zo uw toestemming voor gegevensoverdracht geeft, maakt uw browser direct verbinding met de servers van Google, Facebook of Twitter. De inhoud van de betreffende Plug-ins wordt dan door de overeenkomstige aanbieder direct naar uw browser overgedragen en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie van de Plug-ins verkrijgen de aanbieders de informatie dat hun browser de betreffende pagina van onze website heeft geopend, ook wanneer ze geen profiel bij de betreffende aanbieder bezitten of nog niet ingelogd zijn. Deze informatie (uitsluitend hun IP-adres) wordt door hun browser direct naar een server van de betreffende aanbieder in de USA overgedragen en daar opgeslagen.

Wanneer u bij één van de sociale netwerken bent ingelogd, dan kunnen de aanbieders het bezoek aan onze website direct aan hun profiel op Facebook of Google+ toewijzen. Wanneer u met de Plug-ins interageert, bijvoorbeeld klikt op de toets "Like" de +1" of de "Twitter"-toets, dan wordt de overeenkomstige informatie eveneens direct naar een server van een aanbieder overgedragen en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien in het sociale netwerk of op uw Twitter-account gepubliceerd en daar worden uw contacten getoond.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieder alsook uw rechten en instelllingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy kunt u vinden bij de gegevensbeschermingsinformatie van de aanbieder.

Informatie over gegevensbescherming van Facebook https://www.facebook.com/about/privacy

Informatie over gegevensbescherming van Google https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de

Informatie over gegevensbescherming van Twitter https://twitter.com/privacy?lang=de

Wanneer u niet wilt dat Google, Facebook of Twitter de via onze website verzamelde gegevens direct aan uw profiel in de betreffende dienst toewijst, moet u uitloggen uit de geactiveerde Plug-ins bij de overeenkomstige dienst.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, letter f AVG. Het doel en het gerechtigde belang bestaan uit de verhoging van de bekendheidsgraad van ons product.  

1.10 Toestemmingsverklaring voor conversiemeting met de bezoekersactiepixel van Facebook.

Samengevat: Voor de conversiemeting van de bezoekersactiepixel van Facebook ("Bezoekersactiepixel"):

De bezoekersactiepixel is een service van Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA. Dit maakt het mogelijk het gedrag van gebruikers op te volgen na het klikken op een reclameboodschap op Facebook en om het verder te leiden naar de website van de adverterende resp. reclame-makende onderneming. De conversiemeting met de bezoekersactiepixel maakt de meting, evaluatie en optimalisatie mogelijk van de efficiëntie van reclameboodschappen op Facebook voor statistische doeleinden en doeleinden van marktonderzoek. De op de websites van STAEDTLER door de bezoekersactiepixel verzamelde gegevens stellen STAEDTLER op geen enkele manier in staat persoonlijk conclusies te trekken over de gebruiker. De verzamelde gegevens (bijv. het IP-adres van de gebruiker) worden door de bezoekersactiepixel naar Facebook overgedragen. Ze worden door Facebook ten behoeve van de conversiemeting opgeslagen en verwerkt. STAEDTLER krijgt van Facebook rapporten voor de conversiemeting in geanonymiseerde vorm. Deze rapporten maken het eveneens niet mogelijk conclusies te trekken over de identiteit van de gebruiker. Het kan echter niet uitgesloten worden dat bij Facebook een koppeling tussen de overgedragen gegevens en andere persoonsgegevens over de gebruiker (bijv. gebruikersgegevens voor een bestaand Facebook-account) plaatsvindt of dat Facebook overeenkomstige gegevens evt. voor eigen verdere doeleinden gebruikt.

Bij de bezoekersactiepixel gaat het om een service van een van STAEDTLER onafhankelijk bedrijf (Facebook). De betreffende gegevensverwerkingsprocessen kan STAEDTLER wat dat betreft niet beïnvloeden. Verdere informatie over het gebruik van verzamelde gegevens door Facebook kunt u vinden in de overeenkomstige informatie van Facebook, bijv. onder https://www.facebook.com/about/privacy/

Facebook alsook haar partners maken het mogelijk te schakelen tussen reclameboodschappen op de websites van Facebook en van derden. Ten behoeve van het gebruik van de bezoekersactiepixel alsook het opvolgen van overeenkomstige activiteiten kan voor dit doel een cookie op de computer van de gebruiker opgeslagen worden.

Door bevestiging met de OK-toets in de betreffende banner van de website verklaart u dat u akkoord gaat met het gebruik van de conversiemeting met de bezoekersactiepixel van Facebook en geeft u hiermee de volgende instemmingsverklaring af:

„Ik ga akkoord met het gebruik van de hierboven onder dit punt beschreven bezoekersactiepixel van Facebook, een dienst van Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, ten behoeve van de beschreven conversiemeting op de websites van STAEDTLER.“

De instemming met het gebruik van de bezoekersactiepixel mag alleen door gebruikers gegeven worden die ouder zijn dan 16 jaar.

U verklaart hiermee in dit verband gerechtigd te zijn voor het onafhankelijk afgeven van de instemmingsverklaring of dat u voor het afgeven van de wilsverklaring aan uw wettelijke vertegenwoordigers toestemming heeft gevraagd en deze de instemming dienovereenkomstig toegestaan hebben.

U kunt de instemming met het gebruik van de conversiemeting met de bezoekersactiepixel op elk moment intrekken. Klik hiervoor op de volgende link: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Deze gegevensbeschermingsverklaring inclusief de hierboven genoemde instemmingsverklaring kan permanent via deze website weer opgeroepen en benaderd worden. De verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens op basis van afzonderlijke toestemmingsverklaringen of wettelijke toestemming wordt niet  beïnvloed door de bovenstaande instemming.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is de gegeven toestemming, artikel 6, lid 1, zin 1, letter a AVG.

2. Uw rechten

U hebt ten alle tijde het recht

 • zonder opgave van redenen, informatie op te vragen over uw bij ons opgeslagen gegevens. Door de aanvraag ontstaan voor u, met uitzondering van eventuele aansluitvergoedingen van uw internetaanbieder geen kosten;
 • de over u verzamelde gegevens te blokkeren, te corrigeren, te laten verwijderen of het gebruik ervan te laten beperken, indien de wettelijke voorwaarden vervuld zijn;
 • uw toestemming voor het toesturen van de nieuwsbrieven en andere directe reclame te herroepen;
 • in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens, indien de wettelijke voorwaarden vervuld zijn;
 • zonder opgave van redenen, uw aan ons gegeven instemming voor gegevensverzameling en -gebruik te
 • uw persoonsgegevens die u ons ter beschikking stelde, in een machineleesbaar formaat te verkrijgen en deze naar een andere verantwoordelijke over te dragen;
 • onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit:
  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  Tel. +32 (0)2 274 48 00
  Fax: +32 (0)2 274 48 35
  e-mail: contact@apd-gba.be

3. Verdere informatie

3.1 Doorgeven en overdragen van persoonsgegevens

Wij kunnen de persoonsgegevens die verwerkt worden, uitwisselen met onze moedervennootschap in Duitsland.  Bepaalde persoonsgegevens zullen worden gedeeld met derde dienstverleners die deze zullen verwerken, zoals onder meer onze dienstverleners inzake accountancy, revisoraat, juridische dienstverleners en verzekeraars.   De gegevens kunnen eveneens gedeeld worden met: 

 • derden voor de doeleinden waarvoor u specifieke toestemming hebt gegeven; en
 • derden die aan u diensten verschaffen volgens onze instructies (zoals ondermeer onderaannemers die ons bijstaan in onze dienstverlening aan u, post- en koerierdiensten voor het leveren van de gekochte goederen), voor zover deze ons bevestigd hebben dat zij de AVG-regelgeving naleven; en
 • derden waarbij dit ons wordt opgelegd door een wet of andere regelgeving, door een juridische procedure of door een overheid of ingevolge een rechterlijke of arbitrale uitspraak.

Tenslotte zullen wij het recht hebben de gegevens te delen als wij menen dat het, om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen of in verband met een onderzoek naar vermeende of daadwerkelijke fraude of illegale activiteiten, noodzakelijk of wenselijk is om gegevens over u door te geven.

Voor zover niet anders in deze gegevensbeschermingsverklaring aangegeven, zullen de persoonsgegevens niet worden overgedragen naar, noch verwerkt worden in, landen buiten de EER.

3.2 Beveiliging

Bij datacommunicatie in het openbare net, zoals internet, kan de bescherming van de overgedragen gegevens volgens de huidige stand der techniek niet alomvattend gegarandeerd worden en niet volledig tegen toegang door derden beschermd worden. Stuur ons daarom via het internet (bijv. per e-mail) zonder voldoende bescherming geen vertrouwelijke gegevens. Alle formulieren op onze website waarbij persoonsgegevens worden verzameld, zijn volgens het actuele beveiligingsprotocol, thans TSL 1.2 , versleuteld.

3.3 Geen plicht tot het leveren van persoonsgegevens

Er is geen wettelijke plicht om persoonsgegevens aan te leveren. Voor het leveren van onze diensten kan het aanleveren van persoonsgegevens vereist zijn (bijv. het geven van een contactadres bij gebruik van het contactformulier). Wanneer deze persoonsgegevens in dergelijk geval niet worden aangeleverd, dan kan onze dienst mogelijk slechts beperkt geleverd worden.

4. Contactmogelijkheid

Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruik van uw persoonsgegevens alsook om een beroep te doen op uw onder punt 2 genoemde rechten kunt u zich wenden tot:

STAEDTLER BENELUX NV/SA
Vertegenwoordiger gegevensbescherming,
Van Kerckhovenstraat 110
2880 Bornem
België

E-Mail: dataprotection(at)staedtler.com

,
Telefoon: +32 (0)3 890 61 70